De aforismes van Dr. Kyaciss Pfiell

   
   


Het aforisme is al zo oud als de literatuur zelf – en waarschijnlijk nog ouder. En toch is geen enkele literaire vorm zo levend als
juist het aforisme. Het levende bewijs hiervan wordt al decennialang gevormd door Dr. Kyaciss Pfiell, zeker nu deze bijzondere selectie uit zijn verzamelde werken speciaal voor deze website herzien en aangevuld werd.
Als geen ander weet Dr. Kyaciss Pfiell die aforismes uit te kiezen die door hun wijsheid, spiritualiteit en spitsvondigheid een blijvende fascinatie op ons uitoefenen en die soms verbazingwekkend actueel zijn.

Maar... wat is een aforisme? Wie anders dan Dr. Kyaciss Pfiell zelf kan daarop het beste antwoord geven, nadat hij gedurende zijn levenslange studie van de wereldfilosofieën met steeds groeiend gezag nieuwe definities wist te formuleren.
In een in 1977 door een Canadees televisiestation uitgezonden vraaggesprek omschreef hij het aforisme als volgt:

Het aforisme is een intellectueel artefact waarvan de polyvalentie is gestoeld op het niet-erkennen van enigerlei acute relevantie, hetgeen ook de enige eigenschap en tevens sine qua non is van elk aforisme, en waarmee iedere illusie van referentie, zelfs zelfreferentie, á priori invalide is.

Natuurlijk was het ook Dr. Kyaciss Pfiell die de eerste was om in te zien dat het aforisme in al zijn bondigheid bij uitstek past bij de intellectuele kortademigheid van de moderne internetgebruiker. Toch vergde het nog jaren van voorbereiding alvorens de Foundation die zijn naam draagt opdracht gaf aan een keur aan fotografen en vormgevers om zich door Dr. Kyaciss Pfiells oeuvre te laten inspireren. Gezien de kwaliteit van de alhier gepresenteerde vruchtencocktail van hun arbeid zal dit het wachten zonder twijfel meer dan waard zijn geweest.
De spreuken, citaten en overpeinzingen op deze website zullen keer op keer onverwachte kanten prijsgeven, die de bezoeker steeds nieuwe inzichten zullen brengen, tot contemplatie uitnodigen en troost geven.


Rimme Kistenmaker

Chairman Kyaciss Pfiell Foundation

Dr. Kyaciss Pfiell doceerde filosofie aan de universiteiten van Memphis en Poonah, en heeft verscheidene bestsellers op zijn naam staan. In 1971 werd hij geëerd met de Ephistoles-award voor de uitoefening van wijsbegeerte.

De aforismes gerangschikt naar categorie